Használati feltételek

A  www.fotojenei.hu weboldal (továbbiakban: weboldal) tulajdonosa  Jenei Péter (44723570-2-24)  (a továbbiakban: tulajdonos).

A weboldal használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket és nyilatkozatokat. Amennyiben a weboldal felhasználási feltételeivel nem ért egyet, kérjük, ne használja az oldalt!

A www.fotojenei.hu weboldalon található valamennyi szövegrész, tartalom, anyag a Tulajdonos illetve harmadik személyek kizárólagos szellemi terméke, tulajdona, azok szerzői jogvédelem alatt állnak.

A Tulajdonos fenntart minden, a weboldal bármely részeinek bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot, figyelemmel a nemzetközi és magyar jogszabályi rendelkezésekre.

A Tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a portál egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése, terjesztése, sokszorosítása, adatbázisban való tárolása, kereskedelmi forgalomba hozatala.

A portál teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül a weboldal tartalmát technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A Tulajdonos követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A Tulajdonos a portál használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja, azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a weboldal üzemeltetője – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

Használati feltételekhabesz85